Aktualnośći

Badania Lekarskie Escola Varsovia - Warszawa Michalowice

Badania Lekarskie ESCOLA VARSOVIA

By: | Tags: | Comments: 0 | Sierpień 28th, 2017

Zapraszamy przyszłych piłkarzy ESCOLA VARSOVIA do skorzystania ze specjalnej oferty promocyjnej na badania lekarskie kwalifikujące do uprawiania sportu w Centrum Medycznym i Rehabilitacji KRIOSONIK.

ul. Wysockiego 51 w Warszawie oraz

ul. Kościuszki 5 w Michałowicach

Badania będzie przeprowadzał lek.med.Wojciech Hytroś, specjalista ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej. Bogate doświadczenie ortopedyczne zdobył on podczas wieloletniej pracy w Centralnym Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Ponadto od 2006 r. Wojciech Hytroś jest również Lekarzem Olimpijskim, mającym pod swoją opieką polską kadrę pływaków.

Wstępne badanie lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia w celu wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Uwaga: na badanie należy zgłosić się z aktualnymi wynikami badania moczu, morfologii i EKG.

Cena: 100 zł 79 zł

Okresowe badanie lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia uprawiających dany sport w celu wydania orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania danej dyscypliny sportowej

Cena: 80 zł 59 zł

Kontrolne badanie lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia uprawiających daną dyscyplinę sporotwą, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności, porażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych.

Cena: 120 zł 99 zł

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 736-645-158

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500)