Ważne informacje dla Pacjentów

Przybliżą Państwu zasady funkcjonowania Naszej placówki

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Przedstawiamy Państwu regulamin organizacyjny obowiązujący we wszystkich placówkach Centrum Medycznego i Rehabilitacji KRIOSONIK

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej wraz z aktualnym cennikiem opłat

Cennik odpłatnych usług medycznych

Aktualne informacje dotyczące cen zabiegów odpłatnych realizowanych w poszczególnych placówkach Centrum Medycznego i Rehabilitacji KRIOSONIK

NFZ

Informacje na temat świadczeń finansowanych przez NFZ.

ISO 27001

Polityka Bezpieczeństwa Informacji