Nasze Placówki

Przygotowaliśmy dla Państwa opis wszystkich placówek Centrum Medycznego i Rehabilitacji KRIOSONIK wraz z informacjami dotyczącymi udzielanych w nich świadczeń

Warszawa

Budynek CMiR Kriosonik w Warszawie

Rehabilitacja Warszawa

ul. Wysockiego 51
03-202 Warszawa

tel.: /22/811-51-73

Opole

Budynek CMiR Kriosonik w Opolu

Rehabilitacja Opole

ul. Wróblewskiego 46
45-759 Opole

tel.: /26/ 162 57 57

Siedlce

Budynek CMi R Kriosonik w Siedlcach

Rehabilitacja Siedlce

ul. Brzeska 137
08-110 Siedlce

tel.: /25/632-52-12

Michałowice

Budynek CMiR Kriosonik w Michalowicach

Rehabilitacja Michałowice

ul. Kościuszki 5
05-816 Michałowice

tel.: /22/ 753-04-61

KRIOSONIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wysockiego 51, 03-202 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105149, REGON: 015153120, NIP: 1181640926, kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł.