Menu Zamknij
header

Hydroterapia, czyli wodolecznictwo, to jedna z najstarszych metod fizykoterapii, polegająca na poddawaniu ciała działaniu wody o niskiej lub wysokiej temperaturze, wykonywaniu różnego rodzaju kąpieli, natrysków, płukań itp. Hydroterapia znajduje szerokie zastosowanie w medycynie, również w leczeniu chorób i urazów w obrębie układu ruchu.

Hydroterapia jest dziedziną o bardzo długiej historii. Lecznicze zabiegi z zastosowaniem wody wykonywano już w okresie starożytnym, a ich entuzjastą był np. Hipokrates, który powszechnie zalecał gorące i zimne kąpiele do leczenia różnego rodzaju schorzeń. Hydroterapia bardzo dużą popularność zyskała na przełomie XIX i XX wieku, kiedy lecznicze kąpiele, natryski i inne zabiegi były dostępne w popularnych miejscowościach uzdrowiskowych i sanatoriach.

Hydroterapia – jak woda wpływa na organizm?

Skuteczność zabiegów hydroterapii wynika z fizycznych właściwości wody oraz efektów fizjologicznych pojawiających w organizmie, gdy zostaje poddany jej działaniu. I tak woda ma zdolność przewodzenia i magazynowania ciepła, posiada również pewne właściwości mechaniczne, takie jak siła oporu, wyporu oraz nacisku. Z kolei do efektów fizjologicznych zachodzących w organizmie pod wpływem działania wody zalicza się schłodzenie lub ogrzanie tkanek (co z kolei ma wpływ na funkcjonowanie m.in. układu krwionośnego i limfatycznego), a także reakcja na zanurzenie ciała w wodzie (m.in. pozorna redukcja masy ciała oraz wpływ na równowagę wodno-elektrolitową).

Hydroterapia – rodzaje zabiegów

Do głównych zabiegów hydroterapii zalicza się:

 • kąpiele (częściowe, całkowite, perełkowe, tlenowe, aromatyczne),
 • masaże podwodne,
 • polewanie,
 • natryski stałe i ruchome,
 • zabiegi z użyciem wody i tkanin (zmywanie, nacieranie, oklepywanie, okłady, kompresy),
 • zabiegi bez ciśnienia wody (kąpiele parowe, sauna).

Hydroterapia w fizjoterapii – jakie ma zastosowanie?

Zabiegi hydroterapii mają działanie przeciwbólowe, zmniejszają stany zapalne, korygują zaburzenia napięcia mięśni, poprawiają sprawność układu ruchu i koordynację ruchową, mają działanie odprężające i relaksacyjne.

Hydroterapia znajduje szerokie zastosowanie jako element leczenia różnego rodzaju urazów, kontuzji i schorzeń układu ruchu, takich jak:

 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • przewlekłe zapalenie stawów,
 • bóle reumatyczne,
 • stany po ostrych urazach w obrębie stawów, więzadeł i ścięgien,
 • bóle i kontuzje mięśni.

Hydroterapia może być również elementem regeneracji powysiłkowej osób aktywnych fizycznie.

Co do zasady, zabiegi z wykorzystaniem wody są bardzo bezpieczne. Istnieją jedynie pewne przeciwwskazania do kąpieli gorących – zalicza się do nich m.in. niewydolność serca, choroba niedokrwienna oraz miażdżyca.

Zabiegi hydroterapii ukierunkowane na terapię różnych urazów i schorzeń wykonujemy w naszych centrach Kriosonik. Wszystkie osoby wymagające tego typu pomocy zapraszamy do kontaktu!

Na czym polega rehabilitacja domowa?

W większości przypadków rehabilitacja – po kontuzjach, chorobach, przebytych operacjach – prowadzona jest w warunkach szpitalnych lub placówkach specjalizujących się w tego typu usługach. Zdarza się jednak, że pacjent, np. ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, nie jest w stanie regularnie stawiać się w szpitalu czy przychodni osobiście. W takich sytuacjach nieocenioną pomocą jest rehabilitacja domowa. Rehabilitacja domowa skierowana jest do osób, które ze względu np. na podeszły wiek, zły stan zdrowia czy niepełnosprawność nie są w stanie osobiście stawić się w placówce na sesję rehabilitacyjną. W centrum medycznym KRIOSONIK pacjentom oferujemy zarówno rehabilitację domową w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (skierowanie może wystawić lekarz POZ lub dowolny specjalista, np. ortopeda, reumatolog czy neurolog), jak również komercyjnie. Rehabilitacja domowa – dla kogo? Zgodnie z rozporządzeniem NFZ-u, rehabilitacja domowa przeznaczona jest m.in. dla pacjentów z:
 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu – w ciągu 12 miesięcy od ich wystąpienia,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego,
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w ciągu 12 miesięcy od jego wystąpienia,
 • chorobami przewlekle postępującymi (m.in. miopatiami, chorobą Parkinsona, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi),
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w ciągu 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania choroby.
Oprócz tego, rehabilitacja domowa przysługuje także osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym. Oczywiście należy pamiętać, że w przypadku świadczeń komercyjnych wyżej wymienione terminy nie są obowiązkowe. Rehabilitacja domowa – jak przebiega? Bez względu na to, czy rehabilitacja domowa prowadzona jest w ramach kontraktu z NFZ-em czy komercyjnie, zawsze rozpoczyna się od wizyty naszego specjalisty w domu pacjenta. Zapoznaje się on wówczas z dokumentacją medyczną, przeprowadza podstawowe badania i ustala indywidualny plan rehabilitacji (częstotliwość sesji, liczba i rodzaj zabiegów, długość ich trwania itp.). Rehabilitacja domowa obejmować może:
 • kinezyterapię (tzw. terapia ruchem, która obejmuje m.in ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie, ćwiczenia wspomagane itd.),
 • fizykoterapię (w warunkach domowych wykonywana może być m.in. terapia prądem, jonoforeza, elektrostymulacja i laseroterapia),
 • masaże rehabilitacyjne i lecznicze.
Wszystkie osoby, które wymagają rehabilitacji domowej, zachęcamy do kontaktu z naszym centrum KRIOSONIK -> https://www.kriosonik.pl/rehabilitacja-warszawa/kontakt. Jednocześnie przypominamy, że w czasie sesji rehabilitacyjnych w domach pacjentów nasi specjaliści przestrzegają wszystkich zasad sanitarno-higienicznych, tak aby zapewnić im maksimum bezpieczeństwa.