Nasze Placówki

Przygotowaliśmy dla Państwa opis wszystkich placówek Centrum Medycznego i Rehabilitacji KRIOSONIK wraz z informacjami dotyczącymi udzielanych w nich świadczeń

Warszawa

Budynek CMiR Kriosonik w Warszawie

Rehabilitacja Warszawa

ul. Wysockiego 51
03-202 Warszawa

tel.: /22/811-51-73

Opole

Budynek CMiR Kriosonik w Opolu

Rehabilitacja Opole

ul. Wróblewskiego 46
45-759 Opole

tel.: /26/ 162 57 57

Siedlce

Budynek CMi R Kriosonik w Siedlcach

Rehabilitacja Siedlce

ul. Brzeska 137
08-110 Siedlce

tel.: /25/632-52-12

Michałowice

Budynek CMiR Kriosonik w Michalowicach

Rehabilitacja Michałowice

ul. Kościuszki 5
05-816 Michałowice

tel.: /22/ 753-04-61

Podmiot leczniczy: Centrum Medyczne i Rehabilitacji Kriosonik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: „KRIOSONIK” Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wysockiego 51, 03-202 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000734608, NIP 1181640926, REGON 015153120.